Uprava podjetja, nadzorni svet

UPRAVA PODJETJA

NADZORNI SVET

Danilo Burnač

Direktor

magister ekonomskih in poslovnih ved


Člani nadzornega sveta:

Simon Štrancar (predsednik)
Leonida Polajnar (namestnica predsednika)
Zvonko Fištravec
Matjaž Mihelak
Anton Krajnc - predstavnik delavcev
Lea Kosi Kovačič - predstavnica delavcev